"Het realiseren van ambities vraagt nu eenmaal om de juiste professionals"

Compman legt de relatie tussen bedrijfsdoelstellingen en de optimale mix van professionals en vaktechnische vaardigheden. Een innovatie die organisaties in staat stelt om  zelfstandig online assessments te ontwerpen en uit te voeren.

Met de stelling dat “ Een goed en bruikbaar assessment of een bruikbare testmethode voor competenties” er op dit moment nog niet is, slaat Bas van Essen in zijn voorwoord bij het onlangs verschenen boek ‘e-CF in de Praktijk’  de spijker op zijn kop. En dat is, met het oog op de waarde van het competentie-denken als instrument bij het verder ontwikkelen van professionals en organisaties, op zijn minst opmerkelijk te noemen.

Het door de Europese commissie ontwikkelde e-Competence Framework beschrijft competenties en competentie-niveaus binnen het ICT-vak, van operationeel tot en met strategisch niveau is een integraal onderdeel van Compman

Compman  is ontworpen rondom één centraal thema en richt zich op de volgende vraagstelling:

  wie - kent of kan -  wat -  op welk niveau  en hoe laat hij of zij dat zien?

Het T-Shape model is een weergave van de individuele kennis en vaardigheden van medewerkers over een diepte- en een breedte-as.

Competentiemanagement is het besturen en beheren van de competenties door middel van plannen, uitvoeren en evalueren van de competentieopbouw en het competentiegebruik.

Algemene voorwaarden
Disclaimer Privacybeleid Contact
© Copyright 2016 StormPunt iTrack