Hoe zorg jij er voor dat de organisatie op het juiste moment de juiste mensen met de juiste vaardigheden op de juiste plek heeft?

Compman biedt een gestructureerde oplossing waarmee organisaties efficiënt een bedrijfsspecifieke vlootschouw kunnen ontwikkelen en uitvoeren. De relatie tussen de doelstellingen en de voor de realisatie van deze doelen benodigde mix van kennis en vaardigheden vormt de kern van Compman. Met dit als uitgangspunt wordt het functioneren van medewerkers bekeken en geanalyseerd. De analyse biedt inzicht in de match tussen ambitie en mogelijkheden binnen de organisatie, voor zowel de rol- als de persoons-gebonden kennis en vaardigheden. Licht op de vraag of de organisatie haar ambities met de huidige bezetting wel gaat realiseren!  Compman levert alles om strategisch competentiemanagement binnen organisaties effectief in te zetten. Het realiseren van ambities vraagt nou eenmaal om de juiste professionals!

Compman
Een introductie...

Met de stelling dat “ Een goed en bruikbaar assessment of een bruikbare testmethode voor competenties” er op dit moment nog niet is, slaat Bas van Essen in zijn voorwoord bij het onlangs verschenen boek ‘e-CF in de Praktijk’  de spijker op zijn kop. En dat is, met het oog op de waarde van het competentie-denken als instrument bij het verder ontwikkelen van professionals en organisaties, op zijn minst opmerkelijk te noemen.

e-CF 3.0 & Compman

Het door de Europese commissie ontwikkelde e-Competence Framework beschrijft competenties en competentie-niveaus binnen het ICT-vak, van operationeel tot en met strategisch niveau is een integraal onderdeel van Compman

Product Beschrijving

Compman  is ontworpen rondom één centraal thema en richt zich op de volgende vraagstelling:

  wie - kent of kan -  wat -  op welk niveau  en hoe laat hij of zij dat zien?

T-Shaped Rol Modellen

Het T-Shape model is een weergave van de individuele kennis en vaardigheden van medewerkers over een diepte- en een breedte-as.

Strategisch Competentie Management

Competentiemanagement is het besturen en beheren van de competenties door middel van plannen, uitvoeren en evalueren van de competentieopbouw en het competentiegebruik.

Disclaimer
Privacybeleid
Contact

2017 © Copyright Bart Middag WT Services